40jaar home

visie visie werkvormen contact visie links

Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  


Het Traject

MFC Traject biedt begeleiding aan 19 jongeren en hun gezinnen. Begeleiding kan worden opgestart op vraag van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) of een andere eerstelijnsdienst, op vraag van het ondersteuningscentrum voor jeugdzorg (OCJ), of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of op vraag van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank.
Residentieel kunnen wij alleen maar jongens opvangen ( tussen 12 en 20 jaar) , met een maximum van 10 jongeren.
Bij de mobiele begeleidingen (begeleidingen aan huis) kan het zowel gaan over jongens als meisjes (en hun gezin) binnen de leeftijdsgrenzen van 0 tot 20 jaar.
We vinden het belangrijk dat er een minimale bereidheid tot samenwerking is en dat de jongere gemotiveerd is om een dagactiviteit te doen of te zoeken.
We streven naar maximaal partnerschap met ouders en context en zullen samen met hen antwoorden zoeken voor de zorgen die zij of de maatschappij hebben aangebracht. Wanneer er andere professionele diensten rond het gezin staan, zullen we ook met hen maximaal samen werken.


MFC Traject biedt volgende modules aan:

Mobiele begeleiding (Contextbegeleiding):

De jongere verblijft in zijn gezin. Minimum één keer per week komt er een contextbegeleider langs om samen met ouders, context en jongere te kijken hoe een antwoord kan worden gegeven op zaken die moeilijk lopen en waarvoor hulp werd gevraagd. We begeleiden alle kinderen van het gezin.


Verblijf onder de vorm van residentiele Time-Out (maximum 14 dagen):

Voor dagbegeleidingen waarbij een korte opname aangewezen is bvb om een vastgelopen situatie te deblokkeren. Deze module staat ook open voor jongeren (jongens) van andere voorzieningen.


Verblijf onder de vorm van residentiële opname in de leefgroep (Verblijf):

De leefgroep van Traject is een kleine leefeenheid voor een zestal jongens tussen 12 en 17 jaar oud. Jongeren verblijven er voor een korte tijd (bvb 14 dagen als gevolg van een time-out) of voor een langere periode (bvb wanneer het thuis zeer moeilijk loopt).
Toch streven we er naar zoveel als mogelijk “verbinding” met thuis en de context te behouden: bedoeling is dat de jongere tijdens de weekends thuis of in de context verblijft en indien mogelijk ook tijdens de week periodes thuis of in de context doorbrengt.
We streven naar maximaal partnerschap met de ouders: zij zullen dan ook grotendeels bepalen hoe de vrijheden en verantwoordelijkheden voor hun zoon er in Traject zullen uitzien.
Een contextbegeleider komt wekelijks langs in het gezin en zoekt samen met ouders, jongere en context uit hoe het verder kan.


Verblijf onder de vorm van residentiële opname in het TrainingCentrum Kamerwonen (TCK):

In Traject zijn er een 4-tal studio’s hetzij voor jongeren die (wegens leeftijd of problematiek) meer gebaat zijn met een individuele aanpak en “een eigen plek”, hetzij voor jongeren die er voor kiezen om niet meer terug thuis te gaan wonen en de vraag hebben om getraind te worden in een aantal vaardigheden in het kader van alleen wonen. Ook al kiest men voor TCK, dan nog zullen we proberen maximale verbinding te realiseren tussen de jongere en zijn gezin en context. Als de jongere er voor kiest om alleen te gaan wonen vragen we dat hij 4 ‘ondersteuningsfiguren’ aanbrengt die bereid zijn om hem , ook na zijn 18, nog gedurende een aantal jaren te ondersteunen. Deze ondersteuningsfiguren dienen meerderjarig te zijn.


Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW):

Voor jongeren (vanaf 17 jaar) die er voor kiezen om alleen te gaan wonen. De jongere woont alleen op een kamer of een studio in het Leuvense of elders en wordt nog verder begeleid door het Traject. De contextbegeleider gaat 1 à 2 maal per week langs bij de jongere, maar blijft ook nog langs gaan in het gezin en/of de context om samen met hen te bekijken hoe zij nog verder ondersteunend kunnen zijn.


Teamsamenstelling MFC het Traject:

In MFC Traject werken een 11-tal mensen. Het team wordt aangestuurd door een teamcoördinator die wordt bijgestaan door een stafmedewerker. Alle begeleiders werken én als contextbegeleider én als leefgroepbegeleider. Er is ook een halftijdse onderhoudskracht.
In Traject zijn er ook geregeld studenten op stage.

Bereikbaarheid en coördinaten: op de contactpagina
TopLaatst bijgewerkt op 23 mei 2017. webmaster - vzw Sporen