40jaar home

visie visie werkvormen contact visie links

Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

| afdelingen | de zwier | het traject | 't zij-huis | de pas | klimop | de pijl |
| studio 3 | dienst thuisbegeleiding leuven | crisishulp aan huis | reisburo | roulot |Dienst Thuisbegeleiding LeuvenDienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) is een afdeling binnen vzw Sporen. Onze dienst biedt contextbegeleiding aan 32 gezinnen. Elk gezin krijgt 1 begeleid(st)er toegewezen die dus alleen op huisbezoek komt, maar ondersteund wordt door het team.

Doelgroep
Gezinnen met opvoedingsmoeilijkheden waarbij één of meerdere kinderen van 0 – 17 jaar zijn betrokken.

Indicaties en contra-indicaties
Er geldt een begeleidingsplicht, de contextbegeleiders engageren zich om geen formele tegenindicaties in te roepen, andere dan uitputting van capaciteit.
Toch kunnen er zich obstakels voordoen (bijv anderstaligheid). Bij obstakels gaan we samen met het gezin en de verwijzer (indien betrokken) nagaan welke mogelijkheden er zijn om ze te overbruggen en of er voldoende kansen aanwezig lijken om een kwalitatief aanbod te kunnen bieden.
Als er een verwijzing gebeurde door de gemandateerde voorziening (OCJ of VK) beslist de verwijzer bij twijfel of er al dan niet contextbegeleiding wordt aangeboden aan een gezin.
Indicaties:
De gezinsleden (minimaal één ouder/opvoedingsverantwoordelijke en de betrokken mondige kinderen/jongeren) zijn bereid om wekelijks in gesprek te gaan.
We verwachten tijdens de eerste maand tot een gemeenschappelijke agenda te komen, waarin de prioriteiten die aangegeven worden door het gezin (en indien betrokken de consulent) in ruime mate overeenstemmen.
Bij verwijzingen vanuit de jeugdrechtbank kunnen doelstellingen ook opgelegd worden vanuit noodzaak (veiligheid of wettelijke verplichtingen) en hoeft hierover geen consensus te zijn.
Contra-indicaties:
Er is een ernstige gevaarsituatie (met actuele concrete feiten die dit staven) die niet op korte termijn kan worden afgewend, waarbij gezinsleden, en/of hulpverleners in gevaar komen.
Feitelijk geweld naar kinderen is daarbij vanzelfsprekend meer doorslaggevend dan bijvoorbeeld dreigend partnergeweld.
Het gezin weigert systematisch toegang aan de begeleider.
Bij gezinnen die noch Nederlands, Frans of Engels beheersen, durven we geen kwaliteitsvolle begeleiding garanderen. We zullen dan samen met de aanmelder te zoeken of er constructies kunnen gevonden worden om een zinvolle begeleiding aan te bieden.
Het gezin heeft een informele connectie met de contextbegeleider die plaats vrij heeft. (bijv. kinderen gaan bij dezelfde onthaalmoeder of het gezin woont vlakbij de begeleider). Er zal dan steeds op korte termijn een andere contextbegeleider worden voorgesteld, maar dit kan voor een vertraging van de start zorgen.
Er is geen agenda: gezin noch verwijzer hebben uitgesproken verwachtingen of doelstellingen.

Regio
Bestuurlijk arrondissement Leuven.
Er wordt bij voorkeur gewerkt met gezinnen uit de centrale en zuidelijke zone van het arrondissement.
Op deze manier blijft verplaatsingstijd beperkt en is er meer tijd beschikbaar voor effectieve contacten.
Het gaat om de gemeenten: Herent, Haacht, Rotselaar, Kortenberg, Bertem,Tervuren, Huldenberg, Oud-Heverlee, Leuven, Holsbeek, Tielt-Winge, Bekkevoort, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Hoegaarden,Tienen, Zoutleeuw, Linter, Landen.
In het noordelijke deel van de het arrondissement kwam er sinds 2012 ook meer capaciteit voor contextbegeleiding door andere diensten (vanuit Averbode en Scherpenheuvel).
We vragen om gezinnen uit deze noordelijke regio enkel aan onze dienst toe te wijzen als er daarvoor specifieke inhoudelijke argumenten zijn.
Het betreft de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest.Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit 5 contextbegeleid(st)ers, allen opgeleid in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers niet veroordelend naar het verhaal van mensen kunnen luisteren en dat ze vanuit het geloof in de kracht van gezinnen, samen met hen zoeken naar verandering van hun situatie. Er wordt permanent gezocht naar nieuwe informatie om de begeleidingen op een goede manier vorm te geven.Voor wie zijn we er?

Wij richten ons tot gezinnen die geconfronteerd worden met een aantal knelpunten in hun leefsituatie (financiën, huisvesting, een moeilijke partnerrelatie, een nieuwe gezinssamenstelling, uitsluiting...) en daardoor problemen ervaren bij het opvoeden van de kinderen. Als alle problemen op een complexe manier met elkaar verbonden zijn, is het moeilijk om alleen verandering in de situatie te brengen. Als de problemen ook al heel lang bestaan (misschien al van toen men zelf nog kind was) en men al veel ervaringen heeft opgedaan met verschillende hulpverleningsdiensten, is het ook nog eens moeilijk om te vertrouwen dat er ooit nog iets zal veranderen. Vaak gelooft men evenmin dat de persoon die wil helpen het beste met zijn/haar gezin voor heeft. Voor deze gezinnen willen we er zijn.

Top


Hoe werkt onze dienst?

De contextbegeleid(st)er komt minstens 1x per week bij jullie thuis op momenten die voor jullie zo goed mogelijk passen óf op momenten dat de problemen zich voordoen. We werken rond alles waarover jullie bezorgd zijn. Als anderen problemen zien bij jullie of als wij ze zelf zien, zullen we ze met jullie bespreken en eventueel voorstellen om ook rond die dingen te werken. We gaan niet alleen praten, maar we proberen ons ook te richten op samen dingen doen en andere mogelijkheden uittesten.
Bij het samenleven van gezinnen vinden we de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan heel belangrijk (hoe omgaan met moeilijk gedrag, hoe praten met je kinderen, hoe meegroeien met opgroeiende kinderen, hoe zorgen voor veiligheid...). We bekijken je vragen ook steeds vanuit de belangen en het welzijn van je kinderen. Om jullie situatie echt goed te begrijpen vinden we het belangrijk dat we met iedereen in je gezin kunnen werken (zowel de kinderen als beide partners, soms met allen samen, soms met iemand apart). We werken namelijk vanuit de visie dat problemen van één gezinslid problemen van heel het gezin zijn.

Hoe we te werk gaan hangt af van de eigenheid van je gezin. In iedere begeleiding komen wel de volgende stappen aan bod: eerst is er een periode van kennismaking en verkennen van de knelpunten, na ongeveer zes weken spreken we met alle partijen (de gezinsleden, de consulent de thuisbegeleid(st)er) af waarrond we gaan werken. Hiervan maken we samen het ‘handelingsplan’.
Telkens na een periode van zes maanden wordt er opnieuw gekeken of er voor jullie wat veranderd is en of de begeleid(st)er op dezelfde wijze kan verder werken. Ook dan bespreken we steeds met jullie en de consulent (indien betrokken) het ‘evolutieverslag’. Tenslotte is er de periode van afronden van de begeleiding.

Top


Wat vragen we van jullie?

We weten dat onze manier van werken een heel intensieve en soms lastige vorm van begeleiding is (we komen iedere week, bij jullie thuis, willen ook moeilijke dingen met jullie bespreken, ...). Contextbegeleiding kan alleen werken als ook jullie er die energie in willen steken. Dit houdt in dat keuzes en oplossingen die jullie aanbrengen voor ons belangrijk zijn. We geloven immers in jullie eigen kracht en mogelijkheden. Eerlijkheid in beide richtingen vinden we heel belangrijk.


Hoe kan je ons bereiken?

Coördinaten van de Dienst Thuisbegeleiding.

Indien we niet aanwezig zijn, kan je steeds een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
We bellen je dan zo snel mogelijk terug.


TopLaatst bijgewerkt op 6 maart 2015. webmaster - vzw Sporen