40jaar home

visie aanbod werkvormen contact visie links








Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  




Samenwerkingsverbanden


Cano De Pas vormt samen met 9 andere organisaties het CANO-samenwerkingsverband - meer hierover op www.canovlaanderen.be - en werkt veel samen met de Gemeenschapsinstellingen De Kempen en De Zande.





Met Amber vzw, Tonuso vzw en de verwijzers van Jongerenwelzijn van Vlaams-Brabant werken we in 2014 en 2015 samen in een Innovatief project
"werken met het eigen netwerk van kinderen, jongeren, gezinnen",
met de steun van het Agentschap Jongerenwelzijn.





Het Reisburo wordt gesubsidieerd door de Provincie Vlaams Brabant, en is onderdeel van het Netwerk Leerrecht Leuven als school-externe interventie.





Sporen vzw is partner van het Huis van het Kind Leuven.





Crisishulp aan Huis Leuven is partner van het Crisisnetwerk Jeugdhulpverlening Vlaams-Brabant.



Top



Laatst bijgewerkt op 20 februari 2015. webmaster - vzw Sporen