40jaar home

Sporen werkvormen contact visie links
Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

| home | nieuws | 40jaar | medewerkers | vacatures |
2004-2005: 40 jaar vzw Sporen

Studiedag
op vrijdag 15 april 2005
'Multisystemic Treatment' (Meer Sporen Traject)
met SCOTT W. HENGGELER, Ph.D., directeur van het Family Services Research Center
en professor aan de medische universiteit van South Carolina (VSA).


Multisystemic Treatment

Multisystemic Treatment (MST) is een intensief hulpprogramma dat zich richt op de vele factoren van antisociaal gedrag bij jeugddelinquenten. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gedragsmoeilijke of drugverslaafde jongeren en hun gezin, die een groot risico lopen op uithuisplaatsing.
Deze benadering beschouwt elke individu als genesteld in een complex netwerk van systemen. Het individu, de eigen familie en de ruimere context (vrienden, school, buren) beïnvloeden elkaar wederzijds.
MST richt zich dan ook tot elk van deze systemen en op de combinaties ervan: het is een uitdrukkelijk ‘multi-systemische’ benadering van zowel gedragsproblemen als hulpverlening. Elk hulpverleningstraject is in dit model steeds ingebed in de ruime sociale context van de jongere en van zijn gezin.
Elke interventie probeert het cliëntsysteem te veranderen door gebruik te maken van de sterktes van de verschillende systemen. Er worden interventies gehanteerd uit de strategische gezinstherapie, structurele gezinstherapie, sociale leertheorie en cognitieve gedragstherapie.
Het doel van MST is ouders sterker te maken in de vaardigheden die ze nodig hebben om zelf een antwoord te kunnen bieden op de moeilijkheden die ze tegenkomen in het opvoeden van hun kinderen. En tegelijkertijd is het ook het doel om de jongere te leren op een verantwoorde manier om te gaan met alle moeilijkheden die het samenleven met familie, school en buren met zich meebrengt.

Programma

8u30 onthaal

9u15 openingswoord
Gie Kiesekoms, Pedagogisch Coördinator vzw Sporen

9u30 MST with Serious Antisocial Behavior in Adolescents
Prof. Dr. Scott W. Henggeler

10u30 vragenronde

11u00 koffiepauze

11u30 MST als alternatief voor justitiële jeugdinrichting
Drs. Wim Van Geffen

12u15 vragenronde

12u30 middaglunch: broodjesmaaltijd
verzorgd door vzw De Link

13u45 MST Adaptations for Youth with Serious Mental Health Problems
Prof. Dr. Scott W. Henggeler

14u30 Stappen in een MST behandeling en ervaringen met supervisie
Drs. B. A. Van Arum

15u15 vragenronde

15u45 slotwoord
Gerda Tegenbos, Voorzitter Raad van Bestuur vzw Sporen
De thema’s van deze studiedag

Prof. Dr. Scott W. Henggeler (voordracht in het Engels)

Een eerste focus wordt gelegd op de problematiek van ernstig antisociaal gedrag bij jongeren. Naast een korte schets van de ideeën die MST omhelst en de ‘keys to succes’ ervan, brengt hij ook een goed overzicht van enkele resultaten van onderzoek naar de effecten van Multi Systemic Therapy met deze doelgroep.

In een tweede sessie in de namiddag richt hij zich op de aanpassingen aan het MST-model voor de behandeling van jongeren met ernstige psychische problemen. In deze benadering speelt het inschakelen van een ‘crisis stabilization team’ een belangrijke rol.


Drs. Wim Van Geffen (Nederlands)

In Nederland verblijft een grote groep jongeren, die eigenlijk voor een behandeling in aanmerking moet komen, in justitiŽle jeugdinrichtingen. MST is een van de weinige effectief bewezen behandelprogramma’s voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen. Er wordt toegelicht waarom het belangrijk is om meer voor dergelijke programma’s te kiezen en hoe MST organisatorisch in Zuid-Nederland wordt ingevoerd.


Drs. B.A. (Sander) van Arum (Nederlands)

Aan de hand van een casus worden de stappen die er binnen een MST behandeling worden gemaakt op concrete wijze inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de eerste ervaringen met MST supervisie en consultatie besproken.

Gastsprekers

Dr. Scott W. Henggeler, Ph. D.,

is professor in de Psychiatrie en Gedragswetenschappen aan de universiteit van South Carolina.
Hij is directeur van het Family Services Research Center (FSRC) dat instaat voor de implementatie van een uitgebreid hulpverleningsaanbod voor gezinnen met kinderen met ernstige psychische problemen en drugverslaving. Hij is auteur van tal van onderzoeksartikels en boeken, en publiceerde onder meer over Multi Systemic Therapy.Drs. Wim van Geffen

is programma-manager MST bij het Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong. Als Kinder- en Jeugdpsycholoog is hij bij dit centrum aangesteld als team- en projectleider voor de polikliniek voor forensische jeugdpsychiatrie.Drs. B.A. (Sander) van Arum,

MST supervisor, is orthopedagoog/psychotherapeut in Nederland.
Hij is als supervisor verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) en de Vereniging voor Kinder- en Jeugpsychotherapie (VKJP). Daarnaast is hij ook diensthoofd van de afdeling Jeugd bij Centrum voor ambulante forensische psychiatrie De Waag (Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Almere, Leiden).

Locatie

site van ‘REMY’ - Remylaan 4 - B-3018 Leuven-Wijgmaal

u kan makkelijk parkeren aan het station van Wijgmaal
of zelfs met de trein komen tot in Wijgmaal


met de auto

E 314 afrit 20, Kessel-Lo Wilsele-Putkapel
Als je van Brussel komt: links onder de snelweg door
Als je van Limburg komt: rechtsaf
Ten einde, aan de lichten, rechts afslaan, N19
Eerste lichten, links afslaan , Weggevoerdenstraat
Volgen tot aan de spoorweg
je kan hier parkeren


Met de trein

vanuit Mechelen
de L-trein naar Leuven, station Wijgmaal
vanuit Leuven
de L-trein naar Mechelen, station Wijgmaal

Het auditorium staat met de nodige signalisatie vanaf het station aangegeven
Inschrijven

Je kan ons jouw inschrijving bezorgen voor 31 maart 2005
via mail (sporen@sporen.be),
via fax (016 38 76 19)
via de post: vzw Sporen, Geldenaaksebaan 428 B-3001 Heverlee

met bijgevoegd inschrijvingsformulier.

Je inschrijving is pas definitief na betaling van €60,00 per deelnemer
op rek.nr. 230-0390192-78 met vermelding van ‘studiedag MST + naam deelnemer’

Accreditering is voorzien.

Voor betalingen vanuit het buitenland zonder extra kosten, gebruik je volgende internationale betaalstructuur:

IBAN BE69 2300 3901 9278
BIC GEBABEBB

Laatst bijgewerkt op 16 april 2005. webmaster - vzw Sporen