40jaar home

visie Sporen werkvormen contact visie linksQuick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

De drie afdelingen van Kinderdorp:
De begeleidingen van het begeleidingstehuis Kinderdorp te Hoeilaart worden georganiseerd in drie afdelingen: Klimop, de Pijl en Studio 3.

Kinderdorp is sinds 1959 actief in Hoeilaart. In 1996 sloot het met haar werking aan bij de vzw Sporen. Lees meer over de geschiedenis van Kinderdorp.

De werking van Kinderdorp is geÔntegreerd in die van vzw Sporen. Inhoudelijk wordt er vanuit een zelfde visie gewerkt.


Kinderdorp Hoeilaart wordt gesteund door:

We krijgen al geruime tijd een jaarlijkse gift van

- Kiwanis Lipsius Druivenstreek,

- Kiwanis Hoeylaert Zoniënwoud,

- Lions Ijsedal Tervuren,

- Het wijkcomitť Bakenbos (gelegen op het grondgebied van Hoeilaart, Overijse en La Hulpe).


Kiwanis Overijse Druivenland vierde op zaterdag 22 september 2012 haar 20 jarig bestaan. Er werd een fietsevenement-op-rollen opgezet. De opbrengst werd aan een zestal verenigingen uit de streek, waaronder Kinderdorp, geschonken!


Rotary Club Tervuren organiseerde op 19 november 2011 een kunstveiling met diner en dansfeest in het KoloniŽnpalies te Tervuren. Met de opbrengst van de veiling helpt de Club Kinderdorp om een nieuw busje aan te kopen.


Rotary Club Overijse-ZoniŽn steunde het ouderparticipatieproject zomervakantie 2010 en organiseerde de laatste jaren een schitterend kerstfeest voor alle jongeren van Kinderdorp, samen met hun ouders en hun begeleiders.


De opbrengst van het bal van de Burgemeester van Hoeilaart werd de laatste jaren integraal geschonken aan Kinderdorp.

De jeugddienst en de sportdienst van de gemeente Hoeilaart.

De Blauwe Vinken Hoeilaart.

Giften van particulieren.
Laatst bijgewerkt op 17 september 2012. webmaster - vzw Sporen